Ova Nedir?

Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
Örnek: Tabiatın kırlara, ovalara verdiği doyulmaz güzellikte bir parça var. M. Ş. EsendalDüz ya da azıcık eğimli, az çok kalın taşınmış toprak ve lığlarla örtülü, akarsularla parçalanmamış, daha yüksek yer biçimleriyle çevrelenmiş ve oluşum kökenleriyle ayrımlı türleri bulunan ana yer biçimlerinden biri.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Büken
Büklük
Büklüm
Büklüm büklüm
Bükme
Kaytan
Bükmek
Büktürme
Büktürmek
Bükücü